top of page

                                                                   Regulamin Studia Moro

 

DECYZJA O WYKONANIU TATUAŻU W MORO STUDIO JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU. KAŻDY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU!

1. Studio używa wyłącznie sterylnych, jednorazowych narzędzi do tatuowania.

2. Zarezerwować termin wykonania tatuażu można poprzez stronę Facebook, e-mail, telefonicznie oraz osobiście.

3. Po ustaleniu terminu sesji klient ma obowiązek wpłacenia zadatku w ciągu 3 dni ( w innym przypadku ustalony termin sesji traktowany jest jako nieaktualny). Zadatek wynosi od 50 zł do 300 zł (kwotę wskazuje studio). Kwota ta, wliczona jest w całkowity koszt tatuażu. Zadatek podlega zwrotowi jedynie wtedy, gdy klient poinformował studio o rezygnacji z terminu minimum 3 dni przed ustaloną datą sesji - np. termin mamy na piątek, więc jeśli zadatek ma zostać zwrócony, najpózniej o rezygnacji należy poinformować studio w poniedziałek poprzedzający termin.

4. Wpłaty zadatku można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto. Nr konta studio podaje po zapoznaniu się z regulaminem.

5. Nie stawienie się w umówionym terminie lub nie poinformowanie studia o rezygnacji z terminu minimum 3 dni wcześniej, jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.

6. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu w sytuacjach losowych (np. choroby tatuażysty). W takiej sytuacji klient może ubiegać się o zwrot zadatku, jeśli proponowana zmiana terminu mu nie odpowiada.

7. Spóźnienie się klienta na sesję powyżej 20 minut, bez wcześniejszego poinformowania o tym Studia, traktowane jest jako rezygnacja z terminu ze strony klienta. Tatuażysta w tym przypadku ma prawo odmówić wykonania tatuażu tego dnia, ustalając inny termin sesji. Studio zastrzega sobie prawo odmówienia ponownego ustalenia terminu dla osoby, która conajmniej jeden raz niepoważnie potraktowała zarezerwowany termin, np. rezygnacja w ostatniej chwili, bez poważnej przyczyny.

8. Tatuażyści zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny.

9. Omawianie projektu odbywa się wstępnie mailowo, poprzez Facebook lub osobiście w Studiu. Propozycja projektu jest do wglądu w Studio w dzień terminu wykonania tatuażu. W przypadku chęci wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie, dokonuje się ich na miejscu w Studio, przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania.

10. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić „Zgodę na wykonanie tatuażu”.

11. Tatuaż jest dziełem artystycznym. Efekt końcowy może różnić się od pierwotnego projektu, ze względu na specyfikę skóry i/lub indywidualne cechy charakterystyczne technik wykonania dla poszczególnych tatuażystów.

12. Nie wykonujemy kopii tatuaży.

13. Studio to nie miejsce spotkań – prosimy o nieprzyprowadzanie dodatkowych osób : dzieci , rodziny, kolegów itp., ale jeśli klient potrzebuje "wsparcia" bliskiej osoby, bo bardzo się stresuje ;) może przyjść na sesję jedynie z 1 osobą towarzyszącą.

14. Studio zastrzega sobie możliwość przerwania zabiegu w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub gdy na skórze będą występować zmiany, które mogą wpłynąć na tatuaż lub zdrowie klienta (np. objawy uczulenia, obrzęk itp.)

15. Płatność za wykonanie tatuażu należy uregulować w dniu sesji wyłącznie gotówką w studio. Studio nie przyjmuje płatności za sesję kartą lub przelewem. Nie ma również możliwości płacenia za wykonanie tatuażu na tzw. "raty" - nie podlega to negocjacjom.

16. Wykonujemy tatuaże wyłącznie osobom pełnoletnim.

17. W Studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

18. Nie wykonujemy tatuaży osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków, i innych środków odurzających.

19. Zabrania się wprowadzania zwierząt do studia.

20. Klient który zarezerwował sesję, lecz w trakcie jej trwania rezygnuje z powodu bólu, ma obowiązek opłaty za całą sesję. Rezygnacja z sesji z przyczyny klienta wiąże się z ponownymi kosztami dokończenia tatuażu. (Prosimy o rozsądne przemyślenie swoich możliwości).

21. Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować świeży tatuaż, jakie środki pielęgnacyjne są akceptowane i polecane przez studio, oraz w jaki sposób należy o niego dbać.

22. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na skórze.

23. Nie ponosimy odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe będące skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji po wykonaniu tatuażu lub nieświadomości posiadanych chorób oraz alergii.

24. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie zmian skórnych po zabiegu. Każdy organizm jest inny i nie można nigdy przewidzieć jak pigment, czy samo nakłuwanie wpłynie na skórę danej osoby w danym miejscu - każda osoba decydująca się na wykonanie tatuażu robi to ze świadomością ryzyka wystąpienia powikłań.

25. W studio używamy atestowanych farb do tatuażu jednak nie wykluczone jest ryzyko uczulenia.

26. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pielęgnację tatuażu podczas procesu gojenia, z tego powodu może zażyczyć dodatkową opłatę za poprawki w tatuażu.

27. Klient ma możliwość skorzystania z „kontroli tatuażu” po wygojeniu, w ciągu 4-5 tygodni po zabiegu. Jeżeli tatuażysta stwierdzi konieczność poprawki (która nie wynika z powodu nieprawidłowej pielęgnacji) – jest ona bezpłatna.

28. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

29. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.

 

Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Studia Moro.

bottom of page